78 arkanów w tarocie – nazwy kart i ich znaczenie

Tarot to starożytna forma wróżenia, która wciąż fascynuje ludzi swoją tajemniczą symboliką i głębokimi przesłaniami. Centralnym elementem tarota są 78 kart, znane jako arkanum. Każda karta posiada unikalną symbolikę i znaczenie, które odzwierciedlają różne aspekty życia i ludzkiej egzystencji. W tym artykule zapoznamy się z nazwami oraz głównym znaczeniem 78 arkanów tarota.

Karty Wielkich Arkanów:

Pierwsze 22 karty tarota stanowią tzw. “Wielkie Arkanum“. To karty o głębokiej symbolice i często odnoszą się do głównych etapów ludzkiego życia oraz duchowej ewolucji.

 • 1. Magik: Symbolizuje moc kreacji, twórczości oraz zdolność wpływania na rzeczywistość poprzez wiarę i wolę.
 • 2. Kapłanka: Reprezentuje intuicję, tajemnice, wewnętrzną mądrość oraz ukryte aspekty życia.
 • 3. Cesarzowa: Symbolizuje płodność, opiekę, władzę matki oraz potęgę natury.
 • 4. Cesarz: Odnosi się do władzy, struktury, stabilności oraz kontroli nad sytuacją.
 • 5. Kapłan: Reprezentuje duchowość, wiedzę, naukę i rozwijanie duchowego potencjału.
 • 6. Zakochani: Symbol miłości, wyboru i decyzji, które wpływają na naszą drogę życiową.
 • 7. Rydwan: Odnosi się do woli, determinacji i osiągnięcia celów poprzez pokonanie przeszkód.
 • 8. Sprawiedliwość: Symbolizuje równowagę, sprawiedliwość, karma oraz skutki naszych działań.
 • 9. Eremita: Reprezentuje wewnętrzną refleksję, poszukiwanie prawdy oraz duchową wędrówkę.
 • 10. Koło Fortuny: Odnosi się do cykliczności życia, zmian i ewolucji.
 • 11. Siła: Symbolizuje siłę wewnętrzną, odwagę, kontrolę nad emocjami oraz pokonywanie trudności.
 • 12. Wisielec: Reprezentuje ofiarę, odstąpienie od konwencji, duchową transformację i perspektywę.
 • 13. Śmierć: Odnosi się do transformacji, końców i nowych początków, a niekoniecznie do śmierci dosłownej.
 • 14. Umierający: Symbolizuje uwolnienie, oczyszczenie oraz kończenie z przeszłością.
 • 15. Diabeł: Reprezentuje namiętność, ułomności ludzkiej natury, niewoli oraz wyzwolenie się.
 • 16. Wieża: Odnosi się do zniszczenia, gwałtownych zmian i konieczności odbudowy.
 • 17. Gwiazda: Symbolizuje nadzieję, inspirację, oświecenie oraz związek z kosmiczną energią.
 • 18. Księżyc: Reprezentuje intuicję, tajemnice umysłu, złudzenia oraz podróż w nieznane.
 • 19. Słońce: Odnosi się do radości, optymizmu, sukcesu oraz oświecenia duchowego.
 • 20. Sąd Ostateczny: Symbolizuje ocenę, przebudzenie, sprawiedliwość oraz konsekwencje naszych działań.
 • 21. Świat: Reprezentuje harmonię, pełnię, zakończenie cyklu oraz osiągnięcie duchowego celu.

Karty Małych Arkanów:

Pozostałe 56 kart tarota to “Małe Arkanum“. Podzielone są na cztery grupy odpowiadające elementom: kielichy (woda), monetki (ziemia), miecze (powietrze) oraz różdżki (ogień). Każda grupa ma kartę Asa (początek) oraz karty od dwójki do dziesiątki, które reprezentują różne aspekty życia.

Karty Kielichów (Woda):

 • As Kielichów: Symbol nowego początku emocjonalnego, inspiracji i potencjału twórczego.
 • Dwójka Kielichów: Reprezentuje harmonię, równowagę i partnerstwo, zarówno w relacjach jak i emocjach.
 • Trójka Kielichów: Symbol radości, obfitości i przyjemności w towarzystwie bliskich osób.
 • Czwórka Kielichów: Odnosi się do szczęścia, satysfakcji i spełnienia w relacjach rodzinnych i przyjacielskich.
 • Piątka Kielichów: Reprezentuje utratę, smutek oraz uczucie zawodu, ale także potrzebę akceptacji zmian.
 • Szóstka Kielichów: Symbolizuje wspomnienia, sentymenty i powrót do przeszłości, by zrozumieć swoje korzenie.
 • Siedem Kielichów: Odnosi się do zadumy, oceny i analizy swoich życiowych wyborów oraz poszukiwania sensu.
 • Ósemka Kielichów: Reprezentuje samorefleksję, przemyślenie i analizę emocji oraz potrzeb wewnętrznych.
 • Dziewiątka Kielichów: Symbolizuje spełnienie emocjonalne, osiągnięcie celów i realizację marzeń.
 • Dziesięć Kielichów: Odnosi się do pełni emocjonalnego spełnienia, pomyślności i duchowego dobrobytu.

Karty Monetek (Ziemia):

 • As Monetek: Symbol nowych możliwości materialnych, początek projektu finansowego lub inwestycji.
 • Dwójka Monetek: Reprezentuje wybory dotyczące pieniędzy i stabilności finansowej oraz podejmowanie decyzji.
 • Trójka Monetek: Symbolizuje współpracę, wzrost finansowy i korzyści z pracy zespołowej.
 • Czwórka Monetek: Odnosi się do stabilności finansowej, bezpieczeństwa materialnego oraz kontroli nad zasobami.
 • Piątka Monetek: Reprezentuje trudności finansowe, brak obfitości oraz potrzebę zarządzania zasobami.
 • Szóstka Monetek: Symbolizuje wspomaganie, obfitość i dzielenie się zasobami w duchu wspólnoty.
 • Siedem Monetek: Odnosi się do oczekiwania na nagrodę za swoje wysiłki, cierpliwość i docenienie procesu.
 • Ósemka Monetek: Reprezentuje sukces finansowy, uznania za ciężką pracę i osiągnięcie wymarzonych celów.
 • Dziewiątka Monetek: Symbolizuje dobrobyt, sukces materialny oraz spełnienie życiowych ambicji.
 • Dziesięć Monetek: Odnosi się do dostatku, bogactwa i osiągnięcia stabilnej pozycji materialnej.

Karty Mieczy (Powietrze):

 • As Mieczy: Symbol nowych pomysłów, myśli i koncepcji, początek intelektualnej podróży.
 • Dwójka Mieczy: Reprezentuje wybory i decyzje intelektualne, konfrontacje i potrzebę oceny sytuacji.
 • Trójka Mieczy: Symbolizuje ból emocjonalny, straty i konieczność przezwyciężenia trudności.
 • Czwórka Mieczy: Odnosi się do wycofania się, regeneracji emocjonalnej oraz odpoczynku po trudnych doświadczeniach.
 • Piątka Mieczy: Reprezentuje zdradę, konflikty i zranienia emocjonalne, ale także potrzebę przebaczenia.
 • Szóstka Mieczy: Symbolizuje przejście przez trudne czasy, wybaczanie i zrozumienie dla siebie i innych.
 • Siedem Mieczy: Odnosi się do oszustwa, zdrady i dezinformacji oraz konieczności odkrycia prawdy.
 • Ósemka Mieczy: Reprezentuje zmartwienia, obawy i myśli negatywne, a także ich wpływ na zdrowie psychiczne.
 • Dziewiątka Mieczy: Symbolizuje zakończenie pewnego etapu myślenia, uwolnienie od myśli destrukcyjnych i otwarcie się na nowe.
 • Dziesięć Mieczy: Odnosi się do końca cyklu, pozytywnych zmian i możliwości pozbycia się starych obciążeń.

Karty Różdżek (Ogień):

 • As Różdżek: Symbol nowych inicjatyw, pasji i kreatywności, początek duchowej podróży.
 • Dwójka Różdżek: Reprezentuje wybory i decyzje dotyczące ścieżki duchowej oraz konieczność znalezienia równowagi.
 • Trójka Różdżek: Symbolizuje rozwój duchowy, realizację celów i duchową wędrówkę.
 • Czwórka Różdżek: Odnosi się do harmonii, stabilności emocjonalnej i duchowej oraz kontroli nad swoimi pragnieniami.
 • Piątka Różdżek: Reprezentuje konflikty wewnętrzne, walkę o swoje przekonania i potrzebę znalezienia rozwiązania.
 • Szóstka Różdżek: Symbolizuje odzyskanie nadziei, uleczenie emocjonalne i duchowe otrzeźwienie.
 • Siedem Różdżek: Odnosi się do poszukiwania sensu życia, oświecenia duchowego i dążenia do wyższej prawdy.
 • Ósemka Różdżek: Reprezentuje duchową podróż, dążenie do oświecenia oraz rozwijanie swojej duchowości.
 • Dziewiątka Różdżek: Symbolizuje osiągnięcie duchowej mądrości, oświecenie i zrozumienie swojej duchowej drogi.
 • Dziesięć Różdżek: Odnosi się do ukończenia cyklu duchowego, osiągnięcia celów i poczucia spełnienia duchowego.

Podsumowanie

78 arkanów tarota tworzy złożoną sieć symboliki, która może pomóc nam zrozumieć różne aspekty naszego życia, wyzwania i możliwości. Karty tarota nie przewidują przyszłości, ale są narzędziem do introspekcji, samopoznania i odkrywania głębszych warstw naszej egzystencji. Interpretując karty tarota, warto pozostać otwartym na ich zróżnicowane znaczenia i zaakceptować to, że każda osoba może dostrzec w nich unikalne przesłanie.